ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ 3วัน2คืน บลูลากูน ถ้ำปูคำ เริ่มจาก อุดรธานี หนองคาย (รหัส LAOS 005)

 ทัวร์วังเวียง เวียงจันทน์ 3วัน2คืน  บลูลากูน ถ้ำปูคำ
เริ่มจาก อุดรธานี-หนองคาย
 
 

วันที่ 1  หนองคาย –ล่องเรือเขื่อนน้ำงืม-วังเวียง 

07.00 น. รับคณะที่สนามบินอุดรหรือหนองคาย นำท่านเข้าสู่ด่านพรมแดนมิตรภาพไทยลาว